Jaksa Sławomir

Jan Kazimierz Sokołowski (ur. 1923), emerytowany dziennikarz, wydał tomik poetycki pt. Wiersze bezskuteczne pod pseudonimem Sławomir Jaksa. We wrześniu 1939 r., w odpowiedzi na odezwę rządu do młodzieży, wyruszył na wschód od Wisły, by stanąć w obronie Ojczyzny. W ten sposób znalazł się w bombardowanej Warszawie, gdzie pozostał aż do upadku Powstania Warszawskiego. Uczył się na tzw. kompletach na poziomie liceum, a następnie studiował chemię pod kierunkiem m.in. profesorów Stanisława Pleśniewicza i Alicji Dorabialskiej. Równolegle działał w konspiracji, w roku 1943 został aresztowany i osadzony na Pawiaku, skąd uwolniono go dzięki pomocy biskupa Jerzego Modzelewskiego. Podczas Powstania Warszawskiego współpracował przy tajnym wydawaniu i rozpowszechnianiu przez jednostkę wojskową PAL „Biuletynu Informacyjnego”. Po upadku Powstania ukrywał się aż do zakończenia wojny w góralskiej wsi Harklowa.

Po ukonstytuowaniu się władz PRL został skierowany do odbudowy Fabryki Ekstrakcji Drewna w Ptuszy jako kierownik, zaś po jej ukończeniu do Zakładów Koksochemicznych w Wałbrzychu jako inżynier budowlany, a następnie inspektor nadzoru. W zakładach tych przez kolejnych 20 lat był przewodniczącym Samorządu Robotniczego oraz redaktorem naczelnym „Koksochemika Wałbrzyskiego”. W latach 1960–1980 pełnił odpowiedzialne funkcje społeczne w Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyświetlanie jednego wyniku